Bureau

AFS_2061.JPG

Ontwerp benadering

Ervaring heeft geleerd dat de basis voor een goed ontwerp ontstaat vanuit de communicatie tussen opdrachtgever en architect. Het is dit samenspel dat het plezier van de architectuur en het ontwerpen uitmaakt. Hierbij hechten wij sterk aan de ruimtelijke visualisatie van het ontwerp-proces in allerlei vormen. Dit roept de reacties op die nodig zijn om in samenspraak te komen tot een goed ontwerp. We proberen daarbij onze opdrachtgevers te verrassen. Uiteindelijk verwachten zij van ons iets bijzonders.

Bij het ontwerpen wordt gestreefd naar een rationeel en begrijpbaar ontwerp, waarvan de vorm het logische gevolg is van de zoektocht naar de inhoud. De ontwerpen dienen als beelden letterlijk voor zichzelf te spreken, zonder tussenkomst van te veel woorden. Vanzelfsprekende factoren zijn daarbij; maatschappelijke betrokkenheid, milieuvraagstukken, duurzaam bouwen, het realisatieproces, (technisch, financieel, planning) etc.

Bij de realisatie van een project achten wij de samenwerking van de verschillende disciplines van essentieel belang. Zodoende ontstaat de mogelijkheid bouwkundige -en esthetische oplossingen in overeenstemming te brengen met de economische prestatie. 

Opleiding, design awards en erkenning

 • 1987: Academie van Bouwkunst, Amsterdam. Afstudeerplan 1987: Nationaal instituut voor maritieme
  Archeologie, gepremieerd bij: ArchiPrix 1987
 • 1988: 2e prijs bij een wedstrijd voor jonge architecten: Eur-Eau Loisirs, Montpellier, Frankrijk.
 • 1990: 1e prijs, Ontwerp herbestemming Watertoren Groningen
 • 1993: 1e prijs, Ontwerp voetgangersbrug over het Noord-Hollands kanaal, Alkmaar. (Ringersbrug - gerealiseerd)
 • 2000: KVOB Award, dag van de architectuur.
 • 2002: Duurzaamheidprijs Gemeente Alkmaar (herbestemming watertoren als huisvesting Noordwestzes).
 • 2002: Watertorenprijs, Watertoren Stichting, idem
 • 2004: 1e prijs "Verzorgingsplaats van de toekomst", Rijkswaterstaat, "Rimpeling in het landschap"
 • 2005: 1e plaats meervoudige opdracht woningbouwproject: Maalwater - Heiloo (project gerealiseerd). 
 • 2005: Nominatie, prijsvraag: "Een nieuwe logica voor bedrijven-terreinen" WZNH, st. WelstandsZorg Noord-Holland.
 • 2009: Prijsvraag "De verbinding", op uitn. Provincie Noord-Holland, bruguitvinding, Omringdijk - bij Schagen. 
 • 2011: Rietveldprijs - Utrecht, genomineerd met het project: 'Vila Terwijde'.
 • 2015: Mooiste gebouw van Alkmaar, 2000-2015, AIA-architectuurprijs dag v/d arch., juni 2015, PCC - Blekerskade, 2e plaats.
 • 2016: Mooiste gebouw van Heiloo, 2000-2016, AIA-architectuurprijs dag v/d arch., juni 2016, PCC - Blekerskade, 1e plaats.

Werkkring

 • 1980-1986: Werkzaam, tijdens studie aan de Academie van Bouwkunst, op verschillende architectenbureau's;
  o.a. De Architectengroep LRRH - Amsterdam.
 • 1989-2001: Zelfstandige praktijk - Alkmaar.
 • 2001-2013 (jan.): Architect-partner; Noordwestzes Architecten en Ontwerpers BV - Alkmaar.
 • 2013 (febr.) - 2015 (mei.); Architect-directeur; Noordwestzes Architecten BV - Alkmaar
 • 2015 (mei.) - heden: Lody Trap Architecten - Alkmaar

Nevenactiviteiten

 • 1992-2001: Bestuurslid BNA, Kring Alkmaar.
 • 1994-2001: Mede-oprichter, redactielid: 'KringCollega', BNA, Kring Alkmaar. 
 • 1994-2000: Mede-oprichter, bestuurslid: A.I.A. - Architectuur Informatiecentrum Alkmaar. 
 • 1992-heden: Voorzitter: Hollands Vocaal Ensemble, Alkmaar

Referentieprojecten

 • Ringersbrug, Alkmaar.
 • Singel-parkeergarage, Alkmaar.
 • Landhuis aan 't Spaansewater, Curaçao.
 • Verbouwing Watertoren, huisvesting Noordwestzes, Alkmaar.
 • Woningbouw - Leidsche Rijn, Utrecht. 
 • Verbouwing theater De Vest, Alkmaar.
 • 12 Zorgwoningen en verbouw boerderij, Zuid Scharwoude.
 • Herbestemming REM-eiland, Amsterdam.
 • Strandvilla, Bergen aan Zee.
 • Herplaatsing Kaasdragerscarillon, Alkmaar.
 • Schoolgebouw, Petrus Canisius College, Alkmaar
 • Schoolgebouw, Petrus Canisius College, Heiloo