Nieuws

Lody Trap

 

Lody Trap is afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Hij is mededirecteur van Noordwestzes architecten en ontwerpers dat is gevestigd in de watertoren van Alkmaar. Als architect heeft hij veel prijzen en onderscheidingen ontvangen voor eerdere projecten. Zo kreeg hij bijvoorbeeld de eerste prijs voor het ontwerp ‘Rimpeling in het Landschap’, een door Rijkswaterstaat uitgeschreven prijsvraag met het thema ‘Verzorgingsplaats van de Toekomst.’

Westfriese Omringdijk
De motivatie voor het ontwerp van Lody komt voort uit zijn persoonlijke affiniteit met het type landschap. “Dit met dijken omzoomd laagland, met een alom vertegenwoordigde horizon, ligt bijna besloten in m’n genen”. Verder is hij als architect betrokken geweest bij de realisatie van verschillende civiel bouwkundige projecten, zoals de Ringersbrug en de Singelgarage in Alkmaar.

Lody Trap ziet de Westfriese Omringdijk als continu lint in het landschap. De verbinding die hij in de vorm van onder andere een brug wil leggen, moet de cesuur ter plekke opheffen. Het dijklichaam wordt doorgezet tot waar mogelijk, zelfs deels tot aan weerszijde in het kanaal. Het tracé van de dijk prevaleert daarbij boven dat van de provinciale weg en de nieuw aan te leggen parallelweg. Deze wegen worden ten plaatse van de dijk verdiept aangebracht, waardoor het dijklichaam ook vanaf de doorgaande weg voelbaar wordt, fysiek gemaakt wordt.

Voorstel
Binnen zijn ontwerp heeft Lody gekozen voor het concept van een draaibrug op een middenpijler. Idee achter het ontwerp betreft het samenbrengen, van de fysieke opzet van de verbinding en de verbeelding ervan, in één beeld. In praktische zin komt het gekozen principe voort uit het gegeven dat de vaarweg uiteindelijk een staande mastroute zal worden, inclusief de hiermee samenhangende nautische eisen. De brug wordt op afstand bediend.  

De brug wordt aan weerskanten met groen bedekt waardoor hij, op afstand bezien, wegvalt tegen het decor van het omringende landschap. Van nabij wordt het een intrigerend object.  
Vooral wanneer het in beweging komt. Beide ‘wanden’ van de brug voorzien in een opening; dit geeft gebruikers een uitkijkmogelijkheid over de directe omgeving. Het gesloten brugdeel kan ook worden uitgebreid met een informatiepunt over de dijk.

Source: http://www.westfrieseomringdijk.nl/index.c...